NASZE Police

W tej części serwisu są moje komentarze i omówienia aktualnych wydarzeń, niekoniecznie bezpośrednio dotyczących Polic (Nasze sprawy), a także różne moje pomysły i propozycje, których realizacja moim zdaniem ułatwi nam wszystkim życie w Naszej Małej Ojczyźnie (Mam pomysł).