Grzegorz Ufniarz – Witam na mojej stronie

 

Zapraszam do przeglądania

 

Twitter: @UfniarzGrzegorz

 
KLAUZULA INFORMACYJNA
Zgodnie z art. 13 ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) informuję, że właścicielem strony jest Grzegorz Ufniarz z siedzibą Policach, ul. Boh. Westerplatte.
Podczas korzystania z tej strony przetwarzane są dane osobowe: adres IP urządzenia, email, data i czas korzystania, typ i język przeglądarki, wersja systemu operacyjnego, rodzaj urządzenia, rozdzielczość ekranu, dane w plikach log serwera a także inne podobne informacje.
Grzegorz Ufniarz nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies i logach serwera.
Grzegorz Ufniarz:  przetwarza dane osobowe, w celu umożliwienia użytkownikom korzystanie z serwisu oraz do celów statystycznych, nie udostępnia danych osobowych podmiotom „trzecim”. Wyjątkiem jest żądanie udostępnienia danych osobowych przez organy i instytucje do tego uprawnione, przechowuje dane osobowe Użytkowników jedynie przez okres niezbędny dla zrealizowania celów, dla których dane te zostały zebrane oraz pod warunkiem zachowania aktualności i jednej z opisanych powyżej podstaw prawnych, bądź, gdy pojawiła się nowa podstawa.