Interpelacje kwiecień 2012 – wniosek o remont ul. Robotniczej

aktualizacja 01.09.2012 r.:

Niestety do dzis nie otrzymałem odpowiedzi na tę interpelację. W poniedziałek 3 września składam pismo do Przewodniczącego Rady Miejskiej z prośbą o interwencję w tej sprawie.

 

 

Police dn. 19.04.2012 r.

 

Grzegorz Ufniarz

Radny Rady Miejskiej

 

 

Sz. P.

Władysław Diakun

Burmistrz Polic

 

 

INTERPLACJA RADNEGO

 

  1. Zwracam się do Pana Burmistrza z wnioskiem o wprowadzenie do budżetu Gminy Police w roku 2012 zadania „Modernizacja nawierzchni ulicy Robotniczej w Policach – projekt oraz wykonanie” i przeznaczenie na ten cel kwoty 300.000 złotych.

Źródłem finansowania tego zadania jest zwrot części dotacji do Gminy Miasto Szczecin na organizację i wykonanie przewozów w komunikacji miejskiej (Dział 600, rozdział 60004 – Transport Zbiorowy).

 

Uzasadnienie:

W budżecie na 2012 rok zaplanowane są środki na modernizację ulicy Grzybowej. W obrębie osiedla Dąbrówki jeszcze kilka ulic cechuje się bardzo złym stanem nawierzchni – przede wszystkim ul. Bankowa oraz ulice Robotnicza i Boh. Westerplatte. W swojej interpelacji wskazuję konieczność modernizacji ulicy Robotniczej z dwóch podstawowych powodów: 1) bardzo zły stan nawierzchni drogi, 2) ul. Robotnicza stanowi dojazd do Przedszkola Publicznego nr 5 oraz Żłobka Miejskiego.

Jako źródło sfinansowania zadania wskazuję zwrot części dotacji dla Szczecina na komunikację autobusową. Dotacja ta jest uregulowana porozumieniem i umową z Miastem Szczecin na organizację transportu zbiorowego na terenie obu gmin. Finansowanie komunikacji odbywa się na podstawie takiego mechanizmu:

cena za 1 wozokilometrów dla przewoźnika = wpływy z biletów + dotacja do wyrównania ceny wzkm.

Od dnia 1 marca 2012 roku obowiązuje nowa taryfa biletowa w środkach transportu publicznego. W jej efekcie ma nastąpić wzrost wpływów ze sprzedaży biletów w kwocie od 5,5mln do 6 mln złotych(dane z uzasadnienia uchwały Rady Miasta Szczecina) potwierdzone wypowiedziami władz Szczecina. Co prawda nie jest sprecyzowane, czy te wpływy dotyczą 9 miesięcy roku 2012(uchwała weszła w życie 01.03.2012 r), czy całego roku kalendarzowego. W związku z tym obliczając wzrost wpływów w „części polickiej” komunikacji miejskiej przyjąłem, że chodzi o 9 miesięcy roku 2012.

Zatem: 5.5 mln zł / 12 miesięcy x 9 miesięcy = 4.125.000 zł

Kwota ta stanowi dla mnie bazę do wyliczenia „polickiej części” wzrostu wpływów ze sprzedaży biletów.

Udział Polic we wzroście przychodów to iloraz wozokilometrów wykonywanych po terenie Gminy Police i łącznej ilości wzkm wykonywanych na obszarze działania ZDiTM wykonywanych przez SPPK, SPAD, SPAK, TS, PKS(dane zaczerpnięte z budżetu Szczecina).

 

1.745.305km / 24.175.961 km = 0,07219

 

4.125.000 zł x 0,07219 = 297.784 zł

 

W związku ze wzrostem przychodów ze sprzedaży biletów w komunikacji miejskiej, Gmina Police powinna zmniejszyć dotację dla Miasta Szczecina o kwotę 297.784 zł. Kwotę tę proponuje przeznaczyć na zadanie, o które wnioskuję na wstępie.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.