Odpady niebezpieczne i inne

Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Police(oprócz czterech podstawowych frakcji czyli papier, plastik, szkło, bioodpady) nakłada na mieszkańców obowiązek selektywnej zbiórki odpadów również w zakresie:

 – przeterminowane leki,

 – chemikalia(w tym farby, rozpuszczalniki, oleje),

 – zużyte baterie i akumulatory,

 – zużyte żarówki i świetlówki,

 – zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,

 – odpady budowlano-remontowe

 – odpady wielkogabarytowe

Te odpady składamy przy śmietniku(lub w odpowiednich pojemnikach jeżeli zostaną wystawione), a firma odbierająca odpady będzie je wywozić. Opracowany zostanie harmonogram wywożenia tych poszczególnych rodzajów odpadów i udostępniony mieszkańcom. Harmonogram będzie określał w jakie dni i w jakich godzinach wywożone będą poszczególne rodzaje odpadów.

WAŻNE: Przy śmietniku możemy zostawić te odpady TYLKO w tym dniu, w którym są one objęte harmonogramem wywozu przez firmę. Nie można zatem wystawić np. gruzu lub żarówek, bo za tydzień będa odwożone. Taki przypadek jest łamaniem zasad selektywnej zbiórki i może prowadzić do podwyższenia opłaty.

Można te odpady w dowolnym czasie oddać za darmo w PSZOK-ach ale trzeba je tam dostarczyć we własnym zakresie.

Lekarstwa można oddawać do punktów przyjęć przeterminowanych leków w aptekach.

Baterie można oddać do specjalnych pojemników ustawionych w gminie w szkołach, instytucjach, niektórych sklepach.

Odpady wielkogabarytowe(np. meble) ustawiamy obok śmietnika, pozostałe wymienione odpady należy wkładać do worków bezbarwnych, przeźroczystych, tak by możliwa była identyfikacja ich zawartości.

WAŻNE:

1.  odpady wielkogabarytowe – należy przez to rozumieć jeden ze strumieni odpadów komunalnych wymienionych w KPGO, charakteryzujący się tym, że jego składniki, ze względu na swoje rozmiary i masę, nie mogą być umieszczone w typowych pojemnikach przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych; do odpadów wielkogabarytowych nie zalicza się wszelkiego rodzaju odpadów z budów i remontów oraz odpadów, których waga jednostkowa przekracza 50 kg;

2.  odpady budowlano-remontowe i rozbiórkowe – należy przez to rozumieć frakcję odpadów pochodzących z remontów, budowy i rozbiórek, na które nie trzeba uzyskać pozwoleń na budowę lub których nie trzeba zgłaszać do administracji budowlano – architektonicznej;

3. chemikalia – nie wolno oddawać do śmietnika chemikaliów w pojemnikach przeciekających lub takich, które mogą się rozszczelnić. Takie odpady należy odpowiednio zabezpieczyć przed złożeniem przy śmietniku, a jednocześnie zachować mozliwość ich identyfikacji(pakować w worki przeźroczyste).

Wymienione odpady – wielkogabarytowe, lekarstwa, chemikalia, żarówki, gruz, baterie – w żadnym wypadku nie wolno ich wrzucać do pojemnika ogólnego!!!

Jest to łamanie zasad selektywnej zbiórki odpadów i może skutkować podwyższeniem opłaty.

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.