Oświadczenie majątkowe za 2012 rok.

Zgodnie z przepisami, do końca kwietnia zobowiązany jestem złożyć oświadczenie majątkowe. Oświadczenie będzie opublikowane na stronach Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Police.

Od ubiegłego roku, gdy funkcjonuje moja strona internetowa, publikuję swoje oświadczenie majątkowe wcześniej, zanim pojawi się na gminnym BIP-ie.

Zapraszam do analizy:

OSWIADCZENIE_MAJATKOWE_radnego

podstawa prawna:

USTAWA z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym

Art. 24h.

1. Radny,(…)są zobowiązani do złożenia oświadczenia o swoim stanie majątkowym, zwanego dalej „oświadczeniem majątkowym”. Oświadczenie majątkowe dotyczy ich majątku odrębnego oraz majątku objętego małżeńską wspólnością majątkową. Oświadczenie majątkowe zawiera informacje o:

1) zasobach pieniężnych, nieruchomościach, udziałach i akcjach w spółkach handlowych oraz o nabyciu od Skarbu Państwa, innej państwowej osoby prawnej, jednostek samorządu terytorialnego, ich związków lub od komunalnej osoby prawnej mienia, które podlegało zbyciu w drodze przetargu, a także dane o prowadzeniu działalności gospodarczej oraz dotyczące zajmowania stanowisk w spółkach handlowych,

2) dochodach osiąganych z tytułu zatrudnienia lub innej działalności zarobkowej lub zajęć, z podaniem kwot uzyskiwanych z każdego tytułu,

3) mieniu ruchomym o wartości powyżej 10 000 złotych,

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.