To takie proste!

 

 

 

Sprzatąnie po swoim pupilu wcale nie jest takie skomplikowane. Wystarczy odrobina chęci, a efekty będą widoczne szybko, bo sprzątanie po psie „jest zaraźliwe”. Zauważyłem, że już kilka osób w mojej okolicy robi to samo i jest trochę ładniej.

 

Oto prosta instrukcja:

1. Gdy piesek „zrobi swoje”…

 

 

 

 

 

2. Wyciągamy specjalny woreczek(może być tez zwykła torba foliowa po zakupach albo torba papierowa)…

 

 

 

 

 

3. Zakładamy woreczek jak rękawiczkę i zbieramy to, co piesek zrobił…

 

 

 

 

 

4. Woreczek z zawartościa wyrzucamy do pojemnika na odpady…

 

 

 

 

 

I już…

Darmowe worki na psie odchody – pilotaż

W myśl zasady „Jak nie drzwiami, to oknem” złożyłem dziś do Pana Burmistrza wniosek o rozpoczęcie pilotażowego programu udostępnienia mieszkańcom darmowych woreczków na psie odchody. Proponuję na razie wprowadzić to na jednym osiedlu i zbadać efekty.

Wniosek w całości do przeczytania tutaj: Psi pilotaż

 

 

W Szczecinie mniej „psich kup”

W ubiegłym roku przedstawiłem swoją koncepcję działań, które miały doprowadzić do ograniczenia zjawiska zanieczyszczania Polic psimi odchodami.

Moja koncepcja  http://grzegorzufniarz.pl/koncepcja-opieka-nad-zwierzetami-w-policach/ nie znalazła uznania i nie wprowadzono nowych rozwiązań w walce z tym zjawiskiem. Jednak pomysł nie ustał i wciąż mam nadzieję, że uda się w Policach wprowadzić zmiany i mechanizmy, za pomocą których może się uda ograniczyć zanieczyszczanie miasta.

Przedstawiam w załączeniu prasowe doniesienia ze Szczecina, w jaki sposób tam podejmuje się próby rozwiazania tego problemu. http://szczecin.gazeta.pl/szczecin/1,34959,13396204,Czesciej_sprzatamy_psie_kupy__Miejskie_odkurzacze.html#LokSznTxt

Pozostaje jedno, czerpać z tych pomysłów i wprowadzac rozwiązania na gruncie polickim.

„Psia polityka” odsłona kolejna w walce o zmiany….

 

W związku z tym, że w projekcie budżetu na 2013 rok nie znalazła się ŻADNA z propozycji, które zawarłem w swojej koncepcji opieki nad zwierzętami http://grzegorzufniarz.pl/koncepcja-opieka-nad-zwierzetami-w-policach/ złożyłem dziś interpelację z prosbą o wyjaśnienie kilku kwestii oraz powtyórne przeanalizowanie postulowanych przeze mnie zmian.

 

Cel jest prosty – COŚ ZMIENIĆ, bo zmiany sa potrzebne…

 

                                                                                                                                   Police 26.11.2012 r.

 

Grzegorz Ufniarz

Radny Rady Miejskiej w Policach

 

Sz. P.

Władysław Diakun

Burmistrz Polic

 

INTERPELACJA RADNEGO

 

Szanowny Panie Burmistrzu

We wrześniu 2012 roku złożyłem na Pana ręce koncepcję zmiany działań dotyczących opieki nad zwierzętami w Gminie Police.  Wśród wielu propozycji, które zawarłem w opracowaniu, szczególną uwagę kierowałem na problem braku działań w sferze zanieczyszczenia miasta psimi odchodami, braku infrastruktury dla posiadaczy psów oraz skali ściągalności opłaty za posiadanie psów. Podobne wnioski składam już od dwóch lat.

W ubiegłym tygodniu otrzymałem projekt budżetu na 2013 rok, w którym brak jest jakichkolwiek zmian w sferze, którą poruszyłem swoim opracowaniem. Przyjmuję to ze smutkiem, bo choć nie upieram się przy swoich propozycjach i nie wątpię, że mogą istnieć rozwiązania lepsze, to brak zmian stoi w kolizji z oczekiwaniami coraz większej ilości mieszkańców gminy.

Z moich informacji bowiem wynika, że mieszkańcy oczekują działań w rozwiązywaniu problemu zanieczyszczenia miasta psimi odchodami, budowy infrastruktury dla psów(wybiegi) oraz nie akceptują obecnego modelu opłaty od posiadania psów. Opłatę tę, uważają za rodzaj szykany, bo brak jest działań gminy w kierunku poprawy ściągalności opłaty oraz brak jest bezpośrednich efektów wnoszenia tej opłaty w postaci konkretnych rozwiązań i działań.

Pragnę wskazać kilka istotnych elementów dotyczących samej opłaty. Zgodnie z definicją podatek, jest nieodpłatnym, przymusowym, świadczeniem pieniężnym o charakterze ogólnym nakładanym ( w tym przypadku) przez związek publiczno-prawny(gminę). Podatek wyróżniają takie cechy jak: przymusowość, bezzwrotność, jednostronność. Podobieństwa podatku i opłaty polegają na tym, że w obu przypadkach są to świadczenia pieniężne, mają charakter przymusowy i bezzwrotny, są jednostronnie uchwalane przez organ administracji publicznej i powodują analogiczne skutki ekonomiczne. Podstawowa różnica między podatkiem i opłatą, a jednocześnie podstawową cechą i wyróżnikiem opłaty jest to, że opłata pobierana jest w związku z konkretnymi czynnościami organów samorządowych i ma charakter wzajemnego świadczenia. Oznacza to, że wnoszący opłatę otrzymuje indywidualną korzyść, świadczenie w postaci konkretnych usług i musi być w pełni ekwiwalentna w relacji wysokość opłaty – świadczenie wzajemne. Na przykład: opłata za parkowanie daje możliwość swobodnego parkowania w określonym miejscu i czasie, opłata targowa daje możliwość prowadzenia działalności handlowej w wyznaczonym miejscu i czasie.

W odniesieniu to podanych powyżej definicji, moim zdaniem nie jest realizowana podstawowa funkcja opłaty, tzn. nie następuje wzajemne świadczenie na rzecz osób opłatę wnoszących. W związku z tym proszę o odpowiedź na następujące pytania:

1.      W jaki sposób według Pana Burmistrza jest realizowane świadczenie wzajemne dla wnoszących opłatę od posiadania psów w Gminie Police.

2.      Czy i kiedy planuje Pan wprowadzenie zmian wychodzących naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców w zakresie, w którym mowa w mojej interpelacji.

W mojej ocenie, zaproponowanie właścicielom psów konkretnej oferty spowoduje wzrost zainteresowania ponoszeniem opłaty od posiadania psów oraz rozwiąże problemy utrudniające życie mieszkańcom.

 

Z poważaniem

 Do wiadomości:

1.       Przewodniczący Rady Miejskiej

Koncepcja opieki nad zwierzętami po pierwszych konsultacjach.

Z przyjemnością informuję, że odbyły się już dwa spotkania z udziałem Pana Burmistrza i jego zastępców, skarbnika i radnych GRYFa i PiS gdzie omawiana była koncepcja opieki nad zwierzętami, którą przedstawiłem we wrześniu.
Oceniam, że propozycje spotkały się z przychylnością, Pan Burmistrz przekazał moje postulaty do analizy „branżowym” wydziałom urzędu miejskiego. Również wiekszość z radnych, którzy zapoznali się z programem wyraziła zainteresowanie.
Mam nadzieję, że w najbliższym czasie odbedą się kolejne robbocze spotkania, na których padną juz konkretne i odzwierciedlone w przyszłorocznym budżecie Gminy propozycje zmian obecnego stanu.

Będę informował na bieżąco o postępach prac…

Koncepcja – opieka nad zwierzętami w Policach

Koncepcja – opieka nad zwierzetami

Sprawy opieki nad zwierzetami oraz utrzymania czystości w Policach głównie w kontekście zanieczyszczenia terenów psimi odchodami są jednym z najwazniejszych problemów w gminie w opinii sporej części mieszkańców. Te tematy przewijają się niemal na kazdym spotkaniu z mieszkańcami w radach osiedlowych i przy innych okazjach.

 

Problem ten nie jest łatwy do rozwiązania jednak czas chyba podjąc bardziej zdecydowane kroki aby uwolnić miasto od tych bolączek.

 

Na kanwie wielu opinii zasłyszanych, po kilku rozmowach ze specjalistami, podglądaniu rozwiązań w innych miastach stworzyłem bardzo ogólną koncepcję rozwiązania tych palacych kwestii.

Poniżej publikuję swoje przemyślenia ubrane w kilka postulatów i wyliczeń.

Zapraszam do dyskusji nad zaproponowanymi rozwiązaniami. Materiał ten, w formie propozycji, zamierzam przedłożyć pod rozwagę Burmistrzowi i Radzie Miejskiej.