„Psia polityka” odsłona kolejna w walce o zmiany….

 

W związku z tym, że w projekcie budżetu na 2013 rok nie znalazła się ŻADNA z propozycji, które zawarłem w swojej koncepcji opieki nad zwierzętami http://grzegorzufniarz.pl/koncepcja-opieka-nad-zwierzetami-w-policach/ złożyłem dziś interpelację z prosbą o wyjaśnienie kilku kwestii oraz powtyórne przeanalizowanie postulowanych przeze mnie zmian.

 

Cel jest prosty – COŚ ZMIENIĆ, bo zmiany sa potrzebne…

 

                                                                                                                                   Police 26.11.2012 r.

 

Grzegorz Ufniarz

Radny Rady Miejskiej w Policach

 

Sz. P.

Władysław Diakun

Burmistrz Polic

 

INTERPELACJA RADNEGO

 

Szanowny Panie Burmistrzu

We wrześniu 2012 roku złożyłem na Pana ręce koncepcję zmiany działań dotyczących opieki nad zwierzętami w Gminie Police.  Wśród wielu propozycji, które zawarłem w opracowaniu, szczególną uwagę kierowałem na problem braku działań w sferze zanieczyszczenia miasta psimi odchodami, braku infrastruktury dla posiadaczy psów oraz skali ściągalności opłaty za posiadanie psów. Podobne wnioski składam już od dwóch lat.

W ubiegłym tygodniu otrzymałem projekt budżetu na 2013 rok, w którym brak jest jakichkolwiek zmian w sferze, którą poruszyłem swoim opracowaniem. Przyjmuję to ze smutkiem, bo choć nie upieram się przy swoich propozycjach i nie wątpię, że mogą istnieć rozwiązania lepsze, to brak zmian stoi w kolizji z oczekiwaniami coraz większej ilości mieszkańców gminy.

Z moich informacji bowiem wynika, że mieszkańcy oczekują działań w rozwiązywaniu problemu zanieczyszczenia miasta psimi odchodami, budowy infrastruktury dla psów(wybiegi) oraz nie akceptują obecnego modelu opłaty od posiadania psów. Opłatę tę, uważają za rodzaj szykany, bo brak jest działań gminy w kierunku poprawy ściągalności opłaty oraz brak jest bezpośrednich efektów wnoszenia tej opłaty w postaci konkretnych rozwiązań i działań.

Pragnę wskazać kilka istotnych elementów dotyczących samej opłaty. Zgodnie z definicją podatek, jest nieodpłatnym, przymusowym, świadczeniem pieniężnym o charakterze ogólnym nakładanym ( w tym przypadku) przez związek publiczno-prawny(gminę). Podatek wyróżniają takie cechy jak: przymusowość, bezzwrotność, jednostronność. Podobieństwa podatku i opłaty polegają na tym, że w obu przypadkach są to świadczenia pieniężne, mają charakter przymusowy i bezzwrotny, są jednostronnie uchwalane przez organ administracji publicznej i powodują analogiczne skutki ekonomiczne. Podstawowa różnica między podatkiem i opłatą, a jednocześnie podstawową cechą i wyróżnikiem opłaty jest to, że opłata pobierana jest w związku z konkretnymi czynnościami organów samorządowych i ma charakter wzajemnego świadczenia. Oznacza to, że wnoszący opłatę otrzymuje indywidualną korzyść, świadczenie w postaci konkretnych usług i musi być w pełni ekwiwalentna w relacji wysokość opłaty – świadczenie wzajemne. Na przykład: opłata za parkowanie daje możliwość swobodnego parkowania w określonym miejscu i czasie, opłata targowa daje możliwość prowadzenia działalności handlowej w wyznaczonym miejscu i czasie.

W odniesieniu to podanych powyżej definicji, moim zdaniem nie jest realizowana podstawowa funkcja opłaty, tzn. nie następuje wzajemne świadczenie na rzecz osób opłatę wnoszących. W związku z tym proszę o odpowiedź na następujące pytania:

1.      W jaki sposób według Pana Burmistrza jest realizowane świadczenie wzajemne dla wnoszących opłatę od posiadania psów w Gminie Police.

2.      Czy i kiedy planuje Pan wprowadzenie zmian wychodzących naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców w zakresie, w którym mowa w mojej interpelacji.

W mojej ocenie, zaproponowanie właścicielom psów konkretnej oferty spowoduje wzrost zainteresowania ponoszeniem opłaty od posiadania psów oraz rozwiąże problemy utrudniające życie mieszkańcom.

 

Z poważaniem

 Do wiadomości:

1.       Przewodniczący Rady Miejskiej

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.