Interpelacja marzec 2013

 

                                                                         Police dn. 19.03.2013 r.

Grzegorz Ufniarz

radny Rady Miejskiej w Policach

 

 

Sz. P.

Władysław Diakun

Burmistrz Polic

 

 

INTERPELACJA RADNEGO

 

Szanowny Panie Burmistrzu

Chciałbym zwrócić uwagę na kilka drobnych spraw, których konieczność poprawy sygnalizują mieszkańcy gminy:

1.       Zwracam się z prośbą o naprawę drogi wewnętrznej pomiędzy ulicami Robotniczą i Odrzańską. Droga ta jest pełna dziur i uszkodzeń spowodowanych głównie przez pojazdy firm odbierających śmieci.

2.       Zwracam się z prośbą o pilna naprawę ulicy M. Reja. Droga ta po zimie wygląda fatalnie, są przypadki uszkodzenia samochodów na dziurach i koleinach.

3.       Mieszkańcy i klienci sklepu Biedronka przy ul. Zamenhofa wskazują, ze wjazd i wyjazd na parking przed sklepem jest wiecznie zastawiony parkującymi autami ograniczając w ten sposób widoczność. W związku z tym jest bardzo trudno bezpiecznie wyjechać z tego parkingu w ul. Zamenhoffa. Proszę o rozważenie możliwości umieszczenia tam lustra, które pomoże poprawić widoczność dla wyjeżdżających z parkingu.

4.       Zwracam się z prośbą o weryfikację projektu oraz uzgodnień z inwestorem budynku przy ul. Zamenhofa, w którym zlokalizowany jest sklep Biedronka. Według moich informacji projekt przewidywał budowę oświetlenia tego terenu, co miało m. in. pomóc w poprawie bezpieczeństwa na przebiegającym wzdłuż tego budynku chodniku pomiędzy ulicami Zamenhofa i Boh. Westerplatte. Do dziś tego oświetlenia nie ma.

5.       Zwracam się prośbą o weryfikację projektu oraz uzgodnień z inwestorem budynku przy ul. Zamenhofa, w którym zlokalizowany jest sklep Biedronka w zakresie użytkowania drogi łączącej ul. Zamenhofa i Boh. Westerplatte. Obecnie droga ta służy jako łącznik pomiędzy wskazanymi ulicami pomimo umieszczenia znaku drogowego o zakazie ruchu. Proszę o weryfikację, czy teren ten został prawidłowo oznakowany, czy nie.

6.       Zwracam uwagę na ciągły problem rozjeżdżania trawników i chodników w miejscach, gdzie ciężarówki wywożące śmieci podjeżdżają pod śmietniki. Śmieciarki często ścinają zakręty podczas podjazdów pod śmietniki i powodują szkody i zniszczenia na trawnikach i chodnikach. W kilku miejscach chodniki już są zdewastowane. Problem ten dotyczy głównie obszaru osiedla Dąbrówka i ulic Odrzańskiej, Robotniczej i Boh. Westerplatte.

7.       Składam wniosek o naprawę sięgacza od ul. Odrzańskiej do garaży przy posesjach Odrzańska 16.

8.       Zwracam uwagę na problem złej jakości napraw ulic przez ZWiK. Problem dotyczy ulic Odrzańskiej, Robotniczej i Boh. Westerplatte. Ulice te w wielu miejscach się zapadają z powodu awarii wodno-ściekowych. Awarie te są usuwane, a drogi naprawiane. Jednak naprawy te nie są trwałe i niemal natychmiast po ich zakończeniu drogi nadal się zapadają, powstają wgłębienia i dziury. Moim zdaniem szkoda jest wydanych pieniędzy na ciągłe naprawy i poprawianie „partaniny”. Proszę o zmobilizowanie ZWiKu do wykonywania tych napraw z większą starannością oraz o ponowna naprawę na wyżej wymienionych ulicach.

9.       Składam wniosek o naprawę oraz popraw warunków przejazdu placu parkingowego przy posesji Boh. Westerplatte 11. Kilka lat temu właściciele garaży przy tej posesji otrzymali zgodę na ustawienie ogrodzenia. Postawienie płotu znacznie zmniejszyło powierzchnie do parkowania pojazdów mieszkańcom w/w posesji. Jednocześnie powstały układ komunikacyjny zmusza mieszkańców do wjazdu na parking przez trawnik i chodnik. W tej chwili z chodnika i trawnika praktycznie nic już nie zostało. Ten układ komunikacyjny nie tylko jest nieprawidłowy ale i niebezpieczny, ze względu na konieczność jady po chodniku. Mieszkańcy nie mają innej możliwości parkowania swoich aut, bo okoliczne parkingi są już w całości zajęte. Jednocześnie wnioskuję o budowę odwodnienia sięgacza prowadzącego do tego parkingu i garaży. Po opadach deszczu, cały sięgacz, chodnik aż po krawędź ulicy Boh. Westerplatte zalewany jest wodą spływająca z placu przed garażami.

Z poważaniem

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.