Nowy(stary) gminny program opieki na zwierzętami bezdomnymi.

Na najbliższej sesji rady miejskiej w Policach przedstawiony został projekt uchwały przyjmującej „Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Police w 2013 r.”

Uchwalenie takiego programu jest dla gminy obowiązkiem wynikającym z zapisów ustawy o ochronie zwierząt. Program został opracowany i przesłany do konsultacji do instytucji: Powiatowy Inspektor Weterynarii, Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami, Polski Związek Łowiecki oraz skierowany do konsultacji do Gminnej Rady Działalności Pożytku  Publicznego w Policach. Instytucje nie wniosły uwag, Gminna Rada zaopiniowała program pozytywnie.

Ja sam mam kilka uwag do uchwały i samego Programu.

Uchwała

W uchwale i uzasadnieniu są drobne błędy formalne. Np. brakuje mi zapisu, że traci moc poprzednia uchwała dotycząca programu na rok 2012. Program na rok 2012 już nie obowiązuje bo skończył się rok 2012 ale za to uchwała obowiązuje jak najbardziej. W uzasadnieniu jest błąd rzeczowy „(…)działalności statusowej(…)”, a powinno być raczej „działalności statutowej”. Ale bądźmy wyrozumiali, to tylko projekt, a więc dokument, który będzie jeszcze poprawiany(pomijam fakt, ze jest podpisany przez naczelnika wydziału i radcę prawnego).

Program

Nie kryję, że po lekturze samego programu mam odczucie niedosytu. Po pierwsze, widać, że program został opracowany stara dobrą metodą „kopiuj-wklej”. Całe wprowadzenie z celami i zakresem jest spisane z programu na 2012 rok. Rozwinięcie zakresu działania w ośmiu puntach obfituje w niespodzianki. Punty 2, 4, 5 i 7 zostały „żywcem” skopiowane z poprzedniego programu, do tego stopnia, że pozostawiono nawet datę 2012 rok. W pozostałych punktach na szczęście rok 2013 się pojawił. Niemniej, gdyby zestawić obydwa programy(ten z 2012 roku i projektowany na 2013 rok) i pominąć daty – reszta jest identyczna.

W programie brakuje mi analizy bieżącej i wprowadzania nowych, innych(w domyśle skuteczniejszych) metod sprawowania opieki nad bezdomnymi zwierzętami i zwlaczania bezdomności zwierząt. Program proponuje takie same rowiązania od lat.

Co można wprowadzić?

Do takich ewentualnych nowych metod zapobiegania bezdomności zwierząt można zaliczyć:

 – analiza rynku usług weterynaryjnych(mamy w Policach trzy gabinety weterynaryjne) pod kątem poszukiwania oszczędności w wydatkowaniu środków na zabiegi sterylizacji, eutanazji, usypiania ślepych miotów, opłat za kwarantannę;

 – analiza skutków wprowadzenia programu powszechnego czipowania psów(to jeden z postulatów polickiego TOZ) – takie czipowanie może byc przeprowadzane w polickich gabinetach weterynaryjnych przy okazji przeprowadzania szczepień psów, w Szczecinie czipowanie jest obowiązkowe od 2007 roku

 – wprowadzenie zasady, że każdy odłowiony pies sprawdzany jest pod względem czipa i zanim zostanie umieszczony w kwarantannie(kosztowna) czy schornisku, najpierw podejmuje się próby odnalezienia właściciela psa

Warto podjerzeć rozwiązania wprowadzone w Szczecinie. Tam, ze względu na skąpą ilość miejsc w schronisku dla zwierząt, wprowadzono obowiązkowe i bezpłatne czipowanie psów.

 

Kolejny raz zwracam uwagę na sferę poza opieką nad bezdomnymi zwierzętami, a ważną dla mieszkańców – tworzeniem infrastruktury i wdrażaniem rozwiązań, które ograniczą zanieczyszczenie miasta odchodami zwierząt.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.