Rozpiska na XXX sesją Rady Miejskiej w dniu 26.03.2013

Na najbliższej sesji RM przewidywane są obrady nad następującymi projektami uchwał:

1. – Uchwała o niewyrażeniu zgody na wyodrębnienie w budzecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki.

Podobne uchwały podejmujemy już od kilku lat. Szczegółowe regulacje zawarte sa w ustawie o funduszu sołeckim. Ustawa ta określa sposób naliczania środków na ten fundusz. W tym roku na dzialalność rad sołeckich w budżecie gminy przewidziana jest kwota ponad 340 tys. Gdyby stosować mechanizm naliczania funduszu sołeckiego opisany w ustawie, sołectwa otrzymałyby maksymalnie 240 tys. Sołtysi na zebraniu z burmistrzem wyrazili wolę aby nie wyodrębniac funduszu sołeckiego. Stąd projekt uchwały.

2. – Uchwała w sprawie uchwalenia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Police w 2013 roku”.

Temu projektowi poświęcę oddzielny wpis.

3. – Uchwała w sprawie nadania nazwy rondu w Policach

Uchwała dotyczy nadania nazwy rondu przy ul. Wyszyńskiego w Policach. Szczególy tutaj: http://grzegorzufniarz.pl/wp-content/uploads/2013/03/Skanowanie-2013-03-15-19-01.pdf Jestem jeszcze przed konsultacjami w tej sprawie, przyznaję jednak, że nie jestem zwolennikiem nadawania nazw polickim rondom, a jeżeli już koniecznie trzeba, to bardzo mnie przekonała propozycja mojego znajomego Pana Ryszarda, który zaproponował nazwę „Ronda 750 lecia Polic”

4. – Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Komisji Zdrowia, Opieki Społecznej i Porządku Publicznego Rady Miejskiej.

W związku z wejściem w życie nowego statutu gminy konieczna jest zmiana nazwy komisji, aby była ona zgodna ze statutem. Nowa nazwa brzmi: Komisja Zdrowia, Spraw Społecznych i Porządku Publicznego.

Część uchwał ma charakter porządkowy. Dwie uchwały problemowe omówię w następnych wpisach.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.