Jestem w kłopocie, proszę o pomoc

Jestem w kłopocie i to sporym.

Na wtorkową sesję Rady Miejskiej Burmistrz Polic przedłożył projekt uchwały zakazujący sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży we wszystkie dni tygodnia od 22:00 do 6:00 rano na terenie Osiedla nr 7 Anny Jagiellonki w Policach.

 

Generalnie nie jestem zwolennikiem wprowadzania ograniczeń albo zakazów. Z drugiej strony konieczne jest wzięcie pod uwagę, że to mieszkający na osiedlu bezpośrednio odczuwają dolegliwości wynikające z zachowania osób będących pod wpływem alkoholu.

Jestem ciekaw Waszych opinii tej sprawie, bo najzwyczajniej w świecie potrzebuję wsparcia zanim podejmę decyzję jak głosować w tej sprawie.

Poniżej załączam uzasadnienie uchwały

Uzasadnienie
Projekt uchwały przedkłada Burmistrz Polic.
W dniu 10 stycznia 2018 r. uchwalona została ustawa o zmianie ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych ( Dz. U. z 2018 r. poz.310). Delegacja ustawowa zawarta w art. 12 ust. 4 zmienionej ustawy z dnia 29 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, upoważnia Radę Miejską do wydania aktu prawa miejscowego wprowadzającego ograniczenia sprzedaży napojów alkoholowych, przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży w godzinach od 22:00 do 6:00.
Niniejszy projekt został opracowany w związku z powtarzającymi się skargami mieszkańców na zakłócanie ciszy nocnej i porządku publicznego w okolicy sklepu „BELVEDERE” przy ul. Wyszyńskiego 42a, w którym prowadzona jest całodobowa sprzedaż napojów alkoholowych. Przed opracowaniem projektu uchwały ograniczającej sprzedaż napojów alkoholowych w godzinach nocnych została zasięgnięta opinia Rady Osiedla nr 7. Rada ustosunkowała się pozytywnie co do zasadności wprowadzania zakazu sprzedaży napojów alkoholowych w placówkach handlowych na terenie osiedla w godzinach od 22:00 do 6:00.
Z korespondencji, zgłoszeń i próśb o interwencję kierowanych do Urzędu Miejskiego w Policach, Komendy Powiatowej Policji w Policach, Straży Miejskiej w Policach wynika, że wśród problemów uciążliwych, zgłaszanych przez społeczność lokalną, wskazano m.in. na spożywanie alkoholu przez osoby nietrzeźwe i związane z tym zakłócanie porządku publicznego i odpoczynku nocnego. Zakłócanie porządku publicznego przez osoby spożywające alkohol przy ulicy Kardynała Wyszyńskiego w okolicy sklepu oraz na pobliskim pasażu było podstawą do skarg skierowanych m.in. do Urzędu Miejskiego w Policach. Z bazy danych Straży Miejskiej wynika, że w okresie od 01.01.2017 r. do 09.08.2017 r. odnotowano w pobliżu ul. Kardynała Wyszyńskiego 42 oraz na pobliskim pasażu łącznie 51 interwencji, nałożono 19 mandatów karnych. Zaś w roku 2018 w okresie od 1 stycznia do 18 lipca straż miejska odnotowała 44 interwencje.
Według oceny mieszkańców interwencje policji w godzinach nocnych są nieskuteczne. Zatem jedynym rozwiązaniem, które może spowodować poprawę sytuacji jest wprowadzenie zakazu nocnej sprzedaży alkoholu.

Projekt uchwały opracowany przez
Wydział Działalności Gospodarczej

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.