Jestem w kłopocie, proszę o pomoc

Jestem w kłopocie i to sporym.

Na wtorkową sesję Rady Miejskiej Burmistrz Polic przedłożył projekt uchwały zakazujący sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży we wszystkie dni tygodnia od 22:00 do 6:00 rano na terenie Osiedla nr 7 Anny Jagiellonki w Policach.

 

Generalnie nie jestem zwolennikiem wprowadzania ograniczeń albo zakazów. Z drugiej strony konieczne jest wzięcie pod uwagę, że to mieszkający na osiedlu bezpośrednio odczuwają dolegliwości wynikające z zachowania osób będących pod wpływem alkoholu.

Jestem ciekaw Waszych opinii tej sprawie, bo najzwyczajniej w świecie potrzebuję wsparcia zanim podejmę decyzję jak głosować w tej sprawie.

Poniżej załączam uzasadnienie uchwały

Uzasadnienie
Projekt uchwały przedkłada Burmistrz Polic.
W dniu 10 stycznia 2018 r. uchwalona została ustawa o zmianie ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych ( Dz. U. z 2018 r. poz.310). Delegacja ustawowa zawarta w art. 12 ust. 4 zmienionej ustawy z dnia 29 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, upoważnia Radę Miejską do wydania aktu prawa miejscowego wprowadzającego ograniczenia sprzedaży napojów alkoholowych, przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży w godzinach od 22:00 do 6:00.
Niniejszy projekt został opracowany w związku z powtarzającymi się skargami mieszkańców na zakłócanie ciszy nocnej i porządku publicznego w okolicy sklepu „BELVEDERE” przy ul. Wyszyńskiego 42a, w którym prowadzona jest całodobowa sprzedaż napojów alkoholowych. Przed opracowaniem projektu uchwały ograniczającej sprzedaż napojów alkoholowych w godzinach nocnych została zasięgnięta opinia Rady Osiedla nr 7. Rada ustosunkowała się pozytywnie co do zasadności wprowadzania zakazu sprzedaży napojów alkoholowych w placówkach handlowych na terenie osiedla w godzinach od 22:00 do 6:00.
Z korespondencji, zgłoszeń i próśb o interwencję kierowanych do Urzędu Miejskiego w Policach, Komendy Powiatowej Policji w Policach, Straży Miejskiej w Policach wynika, że wśród problemów uciążliwych, zgłaszanych przez społeczność lokalną, wskazano m.in. na spożywanie alkoholu przez osoby nietrzeźwe i związane z tym zakłócanie porządku publicznego i odpoczynku nocnego. Zakłócanie porządku publicznego przez osoby spożywające alkohol przy ulicy Kardynała Wyszyńskiego w okolicy sklepu oraz na pobliskim pasażu było podstawą do skarg skierowanych m.in. do Urzędu Miejskiego w Policach. Z bazy danych Straży Miejskiej wynika, że w okresie od 01.01.2017 r. do 09.08.2017 r. odnotowano w pobliżu ul. Kardynała Wyszyńskiego 42 oraz na pobliskim pasażu łącznie 51 interwencji, nałożono 19 mandatów karnych. Zaś w roku 2018 w okresie od 1 stycznia do 18 lipca straż miejska odnotowała 44 interwencje.
Według oceny mieszkańców interwencje policji w godzinach nocnych są nieskuteczne. Zatem jedynym rozwiązaniem, które może spowodować poprawę sytuacji jest wprowadzenie zakazu nocnej sprzedaży alkoholu.

Projekt uchwały opracowany przez
Wydział Działalności Gospodarczej

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.