Interpelacje kwiecień 2012 – wniosek o remont ul. Robotniczej

aktualizacja 01.09.2012 r.:

Niestety do dzis nie otrzymałem odpowiedzi na tę interpelację. W poniedziałek 3 września składam pismo do Przewodniczącego Rady Miejskiej z prośbą o interwencję w tej sprawie.

 

 

Police dn. 19.04.2012 r.

 

Grzegorz Ufniarz

Radny Rady Miejskiej

 

 

Sz. P.

Władysław Diakun

Burmistrz Polic

 

 

INTERPLACJA RADNEGO

 

  1. Zwracam się do Pana Burmistrza z wnioskiem o wprowadzenie do budżetu Gminy Police w roku 2012 zadania „Modernizacja nawierzchni ulicy Robotniczej w Policach – projekt oraz wykonanie” i przeznaczenie na ten cel kwoty 300.000 złotych.

Źródłem finansowania tego zadania jest zwrot części dotacji do Gminy Miasto Szczecin na organizację i wykonanie przewozów w komunikacji miejskiej (Dział 600, rozdział 60004 – Transport Zbiorowy).

 

Uzasadnienie:

W budżecie na 2012 rok zaplanowane są środki na modernizację ulicy Grzybowej. W obrębie osiedla Dąbrówki jeszcze kilka ulic cechuje się bardzo złym stanem nawierzchni – przede wszystkim ul. Bankowa oraz ulice Robotnicza i Boh. Westerplatte. W swojej interpelacji wskazuję konieczność modernizacji ulicy Robotniczej z dwóch podstawowych powodów: 1) bardzo zły stan nawierzchni drogi, 2) ul. Robotnicza stanowi dojazd do Przedszkola Publicznego nr 5 oraz Żłobka Miejskiego.

Jako źródło sfinansowania zadania wskazuję zwrot części dotacji dla Szczecina na komunikację autobusową. Dotacja ta jest uregulowana porozumieniem i umową z Miastem Szczecin na organizację transportu zbiorowego na terenie obu gmin. Finansowanie komunikacji odbywa się na podstawie takiego mechanizmu:

cena za 1 wozokilometrów dla przewoźnika = wpływy z biletów + dotacja do wyrównania ceny wzkm.

Od dnia 1 marca 2012 roku obowiązuje nowa taryfa biletowa w środkach transportu publicznego. W jej efekcie ma nastąpić wzrost wpływów ze sprzedaży biletów w kwocie od 5,5mln do 6 mln złotych(dane z uzasadnienia uchwały Rady Miasta Szczecina) potwierdzone wypowiedziami władz Szczecina. Co prawda nie jest sprecyzowane, czy te wpływy dotyczą 9 miesięcy roku 2012(uchwała weszła w życie 01.03.2012 r), czy całego roku kalendarzowego. W związku z tym obliczając wzrost wpływów w „części polickiej” komunikacji miejskiej przyjąłem, że chodzi o 9 miesięcy roku 2012.

Zatem: 5.5 mln zł / 12 miesięcy x 9 miesięcy = 4.125.000 zł

Kwota ta stanowi dla mnie bazę do wyliczenia „polickiej części” wzrostu wpływów ze sprzedaży biletów.

Udział Polic we wzroście przychodów to iloraz wozokilometrów wykonywanych po terenie Gminy Police i łącznej ilości wzkm wykonywanych na obszarze działania ZDiTM wykonywanych przez SPPK, SPAD, SPAK, TS, PKS(dane zaczerpnięte z budżetu Szczecina).

 

1.745.305km / 24.175.961 km = 0,07219

 

4.125.000 zł x 0,07219 = 297.784 zł

 

W związku ze wzrostem przychodów ze sprzedaży biletów w komunikacji miejskiej, Gmina Police powinna zmniejszyć dotację dla Miasta Szczecina o kwotę 297.784 zł. Kwotę tę proponuje przeznaczyć na zadanie, o które wnioskuję na wstępie.

Debiut

Dziś zadebiutowałem jako prowadzący obrady Rady Miejskiej. Zastąpiłem Pana Witolda Która, który ma problemy ze zdrowiem i jest w szpitalu.

Życzę zdrowia Panu Witkowi.

Debiut zaliczam do udanych. Początkowa trema ustąpiła szybko i dalej poszło składnie i bez poważniejszych błędów.(foto dzięki uprzejmości www.magazynpolicki.cba.pl)

Na sesji Rady Miejskiej, która prowadziłem, wszystkie uchwały podjeto jednomyślnie.

Na sesję powróciła Telewizja Kablowa. Materiał został nagrany, emisja prawdopodobnie w przyszłym tygodniu.

 

Chwilę później reprezentowałem Gminę Police na zakończeniu roku dla maturzystów „Białej”. Kolejna grupa fajnych młodych ludzi za chwilę zda maturę i pójdzie zdobywać świat.

Życzę im powodzenia.

PS – Podczas imprezy przypomniałem sobie, ze maturę w Białej pisałem… 17 lat temu:(

 

Co z przedszkolami w Policach???

Na lutowej sesji Rady Miejskiej zadałem pytanie Burmistrzowi, czy nie będzie problemów z naborem dzieci do żłobka i przedszkoli na rok szkolny 2012/2013. Pytanie jest o tyle istotne, że rząd D. Tuska od kilku lat zapowiadał wprowadzenie reformy szkolnictwa polegającej na wprowadzeniu dzieci sześcioletnich do szkół podstawowych. Miało to się rozpocząć od tego roku, od września. Pod koniec 2011 roku Pani minister kolejny raz odroczyła wprowadzenie tej reformy w czasie powodując tym spore zamieszanie w samorządach gminnych prowadzących przedszkola.

Poniżej odpowiedź burmistrza na moje pytanie oraz link do ciekawego komentarza redaktora naczelnego szczecińskiej Gazety Wyborczej:

odpowiedź ws. przedszkoli

http://szczecin.gazeta.pl/szczecin/1,34959,11410736,Porazka_milczacej_wiekszosci__KOMENTARZ.html

 

Interpelacje i zapytania 2011

W roku 2011 złożyłem następujące interpelacje:

1 – z dnia 11 lutego w sprawie zwiększenia ilości patroli Straży Miejskiej w rejonie placu zabaw dla dzieci na tyłach posesji Boh. Westerplatte 5

2 – z dnia 10 marca w sprawie nocnej i światecznej opieki medycznej sprawowanej przez przychodnię MEDIKA interpelacja marzec 2011

3 – z dnia 31 sierpnia w sprawie obsługi pergoli z kubłami na smieci przez śmieciarki powodujace rozjeżdzanie chodnika i placu zabaw przy posesji Boh. Westerplatte 11

4 – z dnia 19 października w sprawie wprowadzenia ograniczenia prędkości na ul. Piaskowej na odcinku od ul. Grzybowej do ul. Zamenhofa

5 – z dnia 29 listopada w sprawie wykonania dodatkowych punktów oświetleniowych przy przejściach dla pieszych wzdłuż ulicy Piłsudskiego(przy sklepie NETTO, przy ul. Przybora, przy rondzie)

 

Zapytania złożone w 2011 roku:

1 – z dnia 25 stycznia : ” W sprawie funkcjonowania w Policach w MOK Galerii Historycznej oraz działalności stowarzyszenia SKARB. Pytanie radnego dotyczy inicjatywy, która pojawiła się w polickiej sieci wirtualnej dot. możliwości wprowadzenia do zajęć lekcyjnych w szkłach podstawowych oraz gimnazjalnych elementów nauczania historii miasta, historii regionu, historii Polic. „Czy galeria działa? Kilka lat temu odbywały się tam aranżowane lekcje historii. Czy istnieje taka możliwość, aby w ramach np. lekcji wychowawczych odbywały się tam takie lekcje przybliżające historię Polic? Mam na myśli najnowszą historię, gdyż myślę, że jest ona najciekawsza”.

2 – z dnia 24 maja: ” Radny zwrócił uwagę na problem ulic: Odrzańskiej, Boh. Westerplatte                              i  Robotniczej. Są to ulice stare, wykonane w starej technologii. Praktycznie każda ze studzienek kanalizacyjnych jest zapadnięta w istotny sposób. Najbardziej dramatyczna sytuacja jest na ulicy Robotniczej, która jest bardzo uczęszczana, ponieważ mieści się tam żłobek i przedszkole. Poprosił                            o interwencję i jakiekolwiek wyrównanie, bo w dwóch miejscach może się skończyć zaparkowaniem aut poniżej poziomu drogi.”

3 – z dnia 27  października: „Radny G. Ufniarz wrócił do tematów, które zgłaszał wcześniej, między innymi jako wnioski do budżetu. Chodzi o budowę odwodnienia u zbiegu ulic PCK             i Bankowej oraz ulic Boh. Westerplatte i sięgacza do nowo wybudowanego budynku pomiędzy ul. Boh. Westerplatte i Zamenhofa. Radny przypomina, że Pan Burmistrz zadeklarował wykonanie tych zadań w tym roku.
Dobiega końca budowa budynku przy ul. Bankowej, poprzez to że budowa była obsługiwana ciężkim sprzętem doszło do dewastacji chodnika, krawężników, zwalniacza, była deklaracja Pana Burmistrza, że przypilnuje wykonawcę by to naprawiono.”

4 – z dnia 29 listopada: „Radny G. Ufniarz zwrócił się z prośbą do Pana Burmistrza o wystąpienie do Starostwa Powiatowego w celu zamontowania dodatkowych punktów oświetlających przejścia dla pieszych na ulicy Piłsudskiego od Netto do ronda – chodzi o trzy przejścia dla pieszych. Radny zwraca uwagę na fakt, że
w ostatnich miesiącach zdarzyło się tam pięć potrąceń pieszych na samych przejściach dla pieszych. Szczególnie w godzinach popołudniowych
i wieczornych, gdy już się robi szaro i ciemno piesi ubrani w ciemne kurtki
są niewidoczni z daleka. Jako kierowca i użytkownik tej drogi Radny prosi
o doświetlenie trzech przejść dla pieszych tj. vis a vis Netto, potem przy skrzyżowaniu z ulicą Przybora i ostatnie przy rondzie.”