„Rozpiska” na wtorkową sesję Rady Miejskiej

Na pierwszej, po przerwie wakacyjnej, sesji Rady Miejskiej zaplanowano 13 punktów merytorycznych do rozpatrzenia przez radę i tradycyjnie sprawozdanie Burmistrza.

O projekcie dotyczącym współfinansowania przez Gminę przyłączy do kanalizacji już wspominałem.

Poza tym przewiduje się następujące punkty obrad:

1. Zmiany w budżecie i w wieloletniej prognozie finansowej – zmiany wynikają głownie z przesunięcia oszczędności powstałych po przetargach na inne zadania oraz rozliczanie projektów ze wsparciem środkami zewnętrznymi. Niestety w tym roku znika zadanie „Budowa parkingu przy ul. PCK”, powód – brak zgody na budowanie parkingu bliżej granicy działki sąsiedniej nieruchomości.

2. Uchwały drogowe – wśród tych uchwał m. in. zmiana nazwy ulicy w Trzebieży z Długiej na Jachtową oraz dwie uchwały regulujące status prawny dróg na terenie Gminy Police.

3. Uchwały porządkujące kwestie prawne – planowane są poprawki lub ujednolicenie dokumentów prawa miejscowego: regulaminu przyznawania stypendiów(podwyższenie górnej stawki z 2 do 3 tys. zł), ujednolicenie sieci punktów przedszkolnych, uchwalenie „Regulaminu cmentarzy komunalnych”, zmiana statutu sołectwa Przęsocin, zmiana uchwały o sporządzaniu zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Zmiany Miasto i Gmina Police I”

4. Uchwała wypowiadająca część udziałów w Powiatowym Banku Spółdzielczym(na kwotę 250 tys. złotych)

5. Uchwała w sprawie repatriacji* Pani Ludmiły Mirzojan z Kazachstanu. W ramach tej repatriacji Gmina zobowiązuje się dać Pani Ludmile mieszkanie komunalne oraz pomoc doraźną przez 12 miesięcy po przesiedleniu się. Uchwała przedstawiona z inicjatywy polickiego koła Stowarzyszenia Wspólnota Polska.

* – Repatriacja (łac. repartiatio) – powrót do kraju ojczystego osób (np. jeńców wojennych, osób internowanych lub przymusowo przesiedlonych), które wskutek różnych przyczyn znalazły się poza jego granicami[1].- źródło Wikipedia

Projekty uchwał zamieszczone są w gminnym BIP-ie  http://www.bip.police.pl/?cid=83&bip_id=5995

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.