Mogą potanieć śmieci…

Rada ministrów przyjęła we wtorek 15 czerwca projekt nowelizacji tzw. ustawy śmieciowej. Jeszcze w czerwcu projekt ma trafić do Sejmu, potem do Senatu. Najważniejszą regulacją tej nowelizacji jest określenie maksymalnej opłaty za wywóz śmieci naliczanej według metody od zużytej wody. Nie chcę jednak skupiać się na tym mechanizmie, bo jest wysokie prawdopodobieństwo, że ten parametr zmieni się na etapie prac parlamentu.

Na szczególną uwagę zasługuje jednak inna regulacja.

Nowelizacja ustawy ma umożliwić gminom dopłacanie ze środków własnych (z budżetu gmin) do systemu gospodarowania odpadami. Z mechanizmu będzie można skorzystać, gdy środki z opłat za śmieci są niewystarczające do pokrycia kosztów funkcjonowania systemu lub gdy celem jest obniżenie pobieranych stawek.

Co to oznacza w praktyce?

Dziś zasada jest prosta – każdy koszt związany z odbiorem, wywozem, zagospodarowaniem lub przetworzeniem odpadów MUSI być pokryty z opłat od mieszkańców.

Płacimy więc za to, że ktoś nasze śmieci odbiera, wywozi do zakładu przetwarzania albo do spalarni, pokrywamy koszt składowania na składowisku, pokrywamy opłaty za to składowanie, koszty pracy pracowników, paliwa, prądu itd. itd I WSZYSTKIE TE KOSZTY MUSZĄ BYĆ POKRYTE Z OPŁAT OD MIESZKAŃCÓW

Wprowadzona nowelizacja da możliwość „dopłacania” do systemu śmieciowego, czyli pokrywania części kosztów, z budżetu gmin. A więc również z naszych pieniędzy, tyle, że nie bezpośrednio z opłaty śmieciowej, a pośrednio, z podatków które płacimy.

Do tej pory takiego mechanizmu prawnego nie było i aby nie złamać prawa, trzeba było ustalać taki poziom opłaty śmieciowej pobieranej od mieszkańców, by pokryła ona wszystkie koszty.

Opłaty za śmieci mogą zatem potanieć albo przynajmniej drakońsko nie wzrosnąć w przyszłości

Nowa zasada może chronić mieszkańców przed kolejnymi podwyżkami opłat wynikających ze wzrostu kosztów systemu śmieciowego, np. z powodu podniesienia płacy minimalnej, podwyżek cen prądu, wyższych cen paliw, podnoszenia opłat marszałkowskich za składowanie odpadów, czyli składników, na które gminy wpływu nie mają, a mogą one powodować wzrost kosztu funkcjonowania całego systemu gospodarki odpadami.

 

Raport o Stanie Gminy – wpis 5 z 10

Każdego roku, w czerwcu, przeprowadzana jest w Radzie Miejskiej debata nad Raportem o Stanie Gminy, który przedstawia Burmistrz. Raport ma zawierać informacje o aktualnym stanie naszej Gminy. W Policach, sesja Rady odbędzie się 24 czerwca. Do tego czasu, regularnie będę zamieszczał informacje z raportu.

Jeżeli pod zamieszczonymi informacjami pojawią się jakieś szczegółowe pytania, chętnie sam wyjaśnię, lub zadam te pytania podczas debaty o Raporcie na sesji Rady Miejskiej.

BUDŻET OBYWATELSKI na 2020 rok

składanie projektów – 31 maja do 15 lipca 2019 r.

głosowanie – zakończone 22 września 2019 r.

W wyniku głosowania wybrano łącznie 6 projektów do realizacji:

w mieście Police

na obszarze sołectw

 

STAN REALIZACJI ZADAŃ

1.Przebudowa istniejącego budynku i dobudowa garażu na potrzeby OSP w miejscowości Tatyniawybór wykonawcy robót planowany jest na przełomie kwietnia i maja 2021 roku a zakończenie realizacji pod koniec września 2021 roku.

2.Przebudowa skateparku przy ul. Piaskowej w Policach wybór wykonawcy robót planowany jest w kwietniu 2021 roku, a zakończenie realizacji pod koniec lipca 2021 roku.

3.Police przyjazne dla psów urządzenie dwóch wybiegów dla psów wykonanie projektu planuje się do końca lipca 2021 r.

4.Doposażenie świetlicy i placu (przy świetlicy) w miejscowości Drogoradz zadanie zrealizowano w całości.

5.Rozbudowa istniejącego placu zabawa w sołectwie Przęsocin zadanie zrealizowano w całości.

6.Doposażenie placu zabawa i stworzenie strefy rekreacyjnej dla Sołectwa Wieńkowo zadanie zrealizowano w całości.

 

Raport o Stanie Gminy – wpis 4 z 10

Każdego roku, w czerwcu, przeprowadzana jest w Radzie Miejskiej debata nad Raportem o Stanie Gminy, który przedstawia Burmistrz. Raport ma zawierać informacje o aktualnym stanie naszej Gminy. W Policach, sesja Rady odbędzie się 24 czerwca. Do tego czasu, regularnie będę zamieszczał informacje z raportu.

Jeżeli pod zamieszczonymi informacjami pojawią się jakieś szczegółowe pytania, chętnie sam wyjaśnię, lub zadam te pytania podczas debaty o Raporcie na sesji Rady Miejskiej.

FINANSE c. d.

Budżet Gminy Police w przeliczeniu na mieszkańca:

 

Raport o Stanie Gminy – wpis 3 z 10

Każdego roku, w czerwcu, przeprowadzana jest w Radzie Miejskiej debata nad Raportem o Stanie Gminy, który przedstawia Burmistrz. Raport ma zawierać informacje o aktualnym stanie naszej Gminy. W Policach, sesja Rady odbędzie się 24 czerwca. Do tego czasu, regularnie będę zamieszczał informacje z raportu.

Jeżeli pod zamieszczonymi informacjami pojawią się jakieś szczegółowe pytania, chętnie sam wyjaśnię, lub zadam te pytania podczas debaty o Raporcie na sesji Rady Miejskiej.

FINANSE

 

 

 

Raport o Stanie Gminy – wpis 2 z 10

Każdego roku, w czerwcu, przeprowadzana jest w Radzie Miejskiej debata nad Raportem o Stanie Gminy, który przedstawia Burmistrz. Raport ma zawierać informacje o aktualnym stanie naszej Gminy. W Policach, sesja Rady odbędzie się 24 czerwca. Do tego czasu, regularnie będę zamieszczał informacje z raportu.

Jeżeli pod zamieszczonymi informacjami pojawią się jakieś szczegółowe pytania, chętnie sam wyjaśnię, lub zadam te pytania podczas debaty o Raporcie na sesji Rady Miejskiej.

Raport o Stanie Gminy – wpis 1 z 10

Każdego roku, w czerwcu, przeprowadzana jest w Radzie Miejskiej debata nad Raportem o Stanie Gminy, który przedstawia Burmistrz. Raport ma zawierać informacje o aktualnym stanie naszej Gminy. W Policach, sesja Rady odbędzie się 24 czerwca. Do tego czasu, regularnie będę zamieszczał informacje z raportu.

Jeżeli pod zamieszczonymi informacjami pojawią się jakieś szczegółowe pytania, chętnie sam wyjaśnię, lub zadam te pytania podczas debaty o Raporcie na sesji Rady Miejskiej.

 

Rowerzysta potrącony na Zamenhofa :(

W lipcu 2020 roku po wielu rozmowach i dyskusjach z rowerzystami z Polic, wystąpiłem z interpelacją do Burmistrza Polic z wnioskiem, by poprawić bezpieczeństwo w miejscach, gdzie ścieżka rowerowa wzdłuż ul. Zamenhofa przecina dwie ulice dojazdowe w głąb osiedla. Na moje wystąpienie nie otrzymałem odpowiedzi, a w ostatni dzień maja 2021 roku, doszło w jednym z tych miejsc do potrącenia rowerzysty.

Moje wystąpienie zostało wysłane pocztą elektroniczną i miało taką treść:

Dzień dobry
Szanowny Panie Burmistrzu

Ścieżka rowerowa na ul. Zamenhofa cieszy się ogromną popularnością.
Uważam, że decyzja o jej budowie była bardzo dobra.
chcę jednak zwrócić uwagę na dwa miejsca, gdzie istnieje potencjalne
zagrożenie kolizji. To miejsca przecięcia ścieżki z drogą dojazdową
do sklepu Farmer (na zdjęciu) oraz przecięcia ścieżki z drogą
dojazdową do posesji Zamenhofa 34
W tych dwóch miejscach często zdarzają się przypadki kolizyjne
pomiędzy rowerzystami i samochodami.
Rowerzyści czując się pewnie na ścieżce rowerowej często nawet nie
zwalniają, w przekonaniu że są "na prawie" przejeżdżając
przez te ulice.
Z kolei kierowca samochodów często nie mają wiedzy, że przejeżdżają
przez biegnącą ścieżkę rowerową.

W związku z tym zwracam się z wnioskiem o wykonanie tam dodatkowego
oznakowania, które poprawi bezpieczeństwo w tych dwóch miejscach.

Załączam zdjęcie obrazujące jedno z tych miejsc.

Z poważaniem
Grzegorz Ufniarz

Wiem, że to mocno za późno ale liczę na to, że WRESZCIE, we wskazanych miejscach nastąpią oczekiwane zmiany poprawiające bezpieczeństwo.

Potrąconemu rowerzyście życzę szybkiego powrotu do zdrowia.