Trzy interpelacje

Zgłoszenia i propozycje od mieszkańców oraz moje własne „odkrycia” sprawiły, że skierowałem do burmistrza Polic trzy interpelacje. Pierwsza bardzo istotna, bo dotyczyła sprawy, z którą zwrócili się do mnie mieszkańcy Polic, rodzice, babcie i dziadkowie.

Dwie kolejne, równie ważne ale też trochę zabawne.

PIERWSZA interpelacja dotyczyła rozbudowy placu zabaw usytuowanego w ciągu deptaku Farmer-Hosso. Jest on bardzo popularnym miejscem spotkań i zabaw dla najmłodszych Policzan. Mieszkańcy i użytkownicy tego placu podpowiedzieli, że można wykorzystać wolne miejsce i usytuować tam dodatkowe urządzenia do zabawy dla dzieci.

Pomysł świetny i z ochotą przekazałem go do burmistrza z nadzieją, że spotka się z przychylnością i oczekiwanym działaniem. Przy okazji dziękuję Ani i Krzyśkowi, którzy odpowiedzieli na moją prośbę i osobiście wykonali i udostępnili mi fantastyczne i bardzo profesjonalne zdjęcia pokazujące ten plac zabaw z góry.

Żółte pole określa teren, gdzie można ustawić dodatkowe urządzenia zabaw dla dzieci

 

 

 

 

DRUGA interpelacja dotyczyła konieczności poprawy oznakowania drogowego. Tu wskazania otrzymałem od Pana Piotra.

Znak o przejściu dla pieszych zasłania drugi znak dotyczący ustąpienie pierwszeństwa przejazdu. Skrzyżowanie ul. Wyszyńskiego i Okulickiego
Tu wskazanie, że znak zakaz skrętu w lewo jest bardzo nisko opuszczony i może być niewidoczny dla uczestników ruchu drogowego.

I wreszcie TRZECIA interpelacja, już w związku z moimi osobistymi spostrzeżeniami – dotyczy konieczności prawidłowego ustawienia zegara na deptaku przy Fontannach. Cztery zegary wskazują różne godziny 🙂 Zdjęcia wykonałem o godz. 16:15 😉

Polska 2050 Szymona Hołowni – nowa partia

W niedzielę, 27 marca odbył się I Kongres nowej partii politycznej Polska 2050 Szymona Hołowni. Nastąpiło zatem dopełnienie koncepcji funkcjonowania całego Ruchu. Obok Serca i wrażliwości Stowarzyszenia Polska 2050 oraz Głowy, czyli naszego zaplecza eksperckiego, think tanku – Instytutu Strategie 2050 powstała trzecia część, Ręce, czyli partia polityczna.

Załączam fragment przemówienia inauguracyjnego Szymona Hołowni, które zawiera, moim zdaniem, najistotniejsze akcenty opisujące nowe ugrupowanie.

Polecam obejrzenie i wysłuchanie, film jest niedługi

 

Od lipca kolejne zmiany w podatkach – Polski Ład zanika

Od 1 lipca nie będzie już ulgi dla klasy średniej. Stawka podatku od wynagrodzeń PIT obniżona zostanie z 17 do 12 procent. Przedsiębiorcy będą mogli odliczyć od dochodu składkę zdrowotną do kwoty 8700 zł. Rodzice samotnie wychowujący dzieci, będą znów mogli rozliczać się z podatków wspólnie.

Obniżka podatku PIT z 17 do 12 procent dotyczyć będzie tych wszystkich, którzy zarobią(na umowę o pracę, na zlecenie, emerytów) przez cały rok mniej, niż 120 tys zł.

Symulując zmiany podatkowe można wyliczyć z grubsza takie coś. Jeśli zarobiłem w roku ileś tam i podstawę do opodatkowania mam 50.000 zł to zapłacę:

podatek 17% – 8.500 zł

podatek 12% – 6.000 zł

Czyli zyskuję 2,5 tys.

Premier zadeklarował, że rząd zrekompensuje samorządom utratę dochodów z powodu obniżenia PIT. Jak wiadomo, do gmin wraca 38,34% podatku PIT płaconego przez mieszkańców tych gmin.

opierając się na powyższym przykładzie:

podatek 17% – podatnik płaci 8,5 tys, do jego gminy trafia z tego 3.258,90 zł

podatek 12% – podatnik płaci 6 tys., do jego gminy trafia z tego 2300,40 zł

Czyli z mojego podatku do gminy trafi o 958,5 zł mniej ( 30% mniej).

Popatrzmy na skutki finansowe na podstawie bieżącego roku. W roku 2022 budżet Gminy Police z tytułu podatku PIT miało zasilić około 45 milionów (przy PIT 17%). Przy PIT na poziomie 12% wpływy do budżetu spadną do około 31,5 mln zł.

 

Na najbliższej sesji również uchwała ws. Ukrainy

Na najbliższą sesję Rady Miejskiej(wtorek, 29 marca) trafi również projekt uchwały w sprawie wsparcia Ukrainy. Projekt stworzyło „prezydium” Rady w osobach A. Rogowskiego, J. Molendy i I. Bednarek. Inicjatywa jest ze wszech miar słuszna, a pomoc dla uchodźców w Policach jest szeroka i oparta głównie o aktywność samych mieszkańców. Przyznam jednak, że tak jak pozwalam sobie na dość zdecydowane, prywatne komentowanie wydarzeń tej wojny i działań agresora, tak w treści uchwały RM powinny być użyte słowa nieco bardziej stonowane.

Ciekaw jestem Waszych opinii

Rada Miejska ma przyjąć uchwałę o takiej treści:

 

 

 

 

 

 

 

Zasadna skarga na burmistrza Polic

Na najbliższej sesji Rada Miejska będzie podejmować uchwałę uznającą skargę na burmistrza Polic za ZASADNĄ. Taki projekt uchwały został przygotowany przez Komisję Skarg, Wniosków i Petycji. Szczegółowo ze sprawą zamierzam zapoznać się w poniedziałek przed sesją. Zdanie wyrobię sobie po analizie całej dokumentacji.

Załączam projekt uchwały wraz z uzasadnieniem

 

Nie możemy na to POZWOLIĆ!

Nie możemy pozwolić, by burmistrz odebrał mieszkańcom Polic budżet obywatelski! BO, to obecnie jedyne narzędzie dla mieszkańców Gminy Police, dzięki któremu możemy SAMI wpływać na zmianę naszego otoczenia, dzięki któremu możemy lokować w naszej gminie obiekty, których brakuje, których oczekujemy i które są nam potrzebne. Dlatego złożyłem wniosek radnego o to, by w TYM roku przeprowadzić procedury naboru projektów i głosowania nad projektami do realizacji w roku 2023.

Na moje dwa zapytania w ostatnich miesiącach, odpowiedź burmistrza pada wciąż taka sama – NIE BĘDZIE POLICKIEGO BUDŻETU OBYWATELSKIEGO!!!

Jak argumentuje? Brakiem pieniędzy. Ale na pomniki, obeliski, skwery, podwyżki diet i wynagrodzeń pieniądze się jakoś znajdują.

Gdyby nie było Polickiego Budżetu Obywatelskiego, w Policach by nie było:

wyremontowanego skateparku na Piaskowej

grillowiska za Ósemką

placów rowerowych w przedszkolach

wybiegu dla psów

miejsc rekreacyjnych w sołectwach

obiektów sportowych(boisk, kortów tenisowych), remontów remiz strażackich, sygnalizacji świetlnej przy SP 8 i wielu, wielu innych wspaniałych obiektów służących mieszkańcom Gminy Police.

Dla mnie, funkcjonowanie budżetu obywatelskiego w naszej gminie, to absolutny priorytet, NIE WOLNO zabierać mieszkańcom tego narzędzia.

WNIOSEK RADNEGO

Szanowny Panie Burmistrzu Zwracam się z wnioskiem o uruchomienie w roku 2022 procedury realizacji Polickiego Budżetu Obywatelskiego na rok 2023 poprzez zorganizowanie konsultacji zasad, przeprowadzenie naboru wniosków od mieszkańców oraz przeprowadzenie głosowania nad wyborem zgłoszonych projektów do realizacji w roku 2023. Budżet Obywatelski jest narzędziem, które pozwala mieszkańcom bezpośrednio wpływać na zmianę ich otoczenia. Mieszkańcy, dzięki swojej kreatywności i aktywności mogą zmieniać, polepszać przestrzeń publiczną Gminy Police. Mogą też realizować takie zamierzenia, których nie oferują im władze samorządowe. Budżet obywatelski jest bardzo ważnym narzędziem wzmacniającym więź i poczucie uczestnictwa mieszkańców w rozwoju ich miasta i gminy. Uważam, że decyzja o rezygnacji z PBO i podnoszone dotychczas przez Pana argumenty o braku środków finansowych nie są dostatecznym usprawiedliwieniem dla zarzucania PBO, zwłaszcza porównując to z propozycjami innych wydatków inwestycyjnych zaplanowanych w Budżecie Gminy Police na rok 2022. Dlatego apeluję, wnioskuję i proszę, aby przeprowadzona została procedura PBO w Policach na rok 2023.

Grzegorz Ufniarz – radny Rady Miejskiej w Policach