Jan Matura – wspomnienie

Z ogromnym smutkiem przyjąłem wiadomość o śmierci Jana Matury. Poprzez pamięć o ludziach, którzy odeszli, stają się oni nieśmiertelni, zatem dwa słowa o tym, co sprawi, że Janek na zawsze pozostanie w mojej pamięci.

Znaliśmy się dobrze ponad 20 lat, nie była to znajomość zażyła ale pełna szacunku i sympatii. Bliżej, nasze drogi skrzyżowały się w trzech chwilach. 

W styczniu 2018 roku Janek zgrabnie poprowadził licytację podczas finału WOŚP, gdzie w ofercie byłem ja sam.

 

W listopadzie 2018 roku spotkanie z Janem Maturą i Sławkiem Tomankiem wczesnym rankiem w MOK, było tak naprawdę moją pierwszą oficjalną czynnością po tym, jak wybrano mnie Przewodniczącym Rady Miejskiej – przygotowywaliśmy wtedy kapsułę czasu, która została umieszczona w kościele w Jasienicy.

Poprosiłem też Pana Jana o pomoc, przy projekcie  związanym z trzydziestoleciem pierwszych wyborów do Rady Miejskiej w Policach. Janek przygotował wtedy wspaniałą grafikę, która miała być głównym motywem tego projektu. Ostatecznie, nie został on zrealizowany z powodu pandemii i lockdownu. Ale grafika została i pewnie jeszcze doczeka swojego momentu, bo jest znakomita i pełna symboliki, nawiązującej do całej historii Polic.

Te trzy, bliższe spotkania, na zawsze zostaną w mojej pamięci, pamięci o świetnym, pełnym pasji i mnóstwa talentów Człowieku.

Rada Miejska jako „Klepalnia”?

Zaskoczyła mnie informacja, że 4 sierpnia odbędzie się nadzwyczajna sesja Rady Miejskiej w Policach, zwołana na wniosek burmistrza. Zaskoczyła, bo harmonogram rocznych posiedzeń Rady przewiduje przerwę w okresie wakacyjnym i najbliższa sesja powinna się odbyć dopiero 30 sierpnia.

Zaskoczyła również dlatego, że akurat rozpoczynam urlop i w dniu sesji nadzwyczajnej będę z dziećmi na wyjeździe. Ale najbardziej zaskoczyła tym, co burmistrz pod obrady wnosi, a wnosi sprawy bardzo ważne. 

Oczywiście korona mi z głowy nie spadnie aby wziąć udział w tej sesji, bo od tego są radni. Ale! Absolutnie nie podoba mi się to, że burmistrz w środku sezonu urlopowego wrzuca Radzie Miejskiej tak ważne tematy do rozstrzygnięcia! I zostawia dosłownie trzy dni na ich analizę.

Na sesję przedstawiono trzy projekty uchwał.

  1. Pierwszy dosyć prosty, dotyczy poprawienia drobnych uwag wskazanych przez Regionalną Izbę Obrachunkową w uchwale podjętej w czerwcu w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami.
  2. Drugi jest już nieco poważniejszy, dotyczy wyrażenia opinii dotyczącej propozycji zmian w sieci obszarów Natura2000 na obszarze Ujścia Odry i Zalewu Szczecińskiego (w tym obszaru Gminy Police). Temat jest mi znany, bo proponowane(autorstwa Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska  zmiany otrzymaliśmy w połowie lipca, zdążyłem już się z tym zapoznać i wyrobić sobie zdanie w tej sprawie. Tu zagłosuję za ODRZUCENIEM proponowanych zmian, bo stoją one w kolizji z planami Naszej Gminy. 
  3. Trzeci projekt budzi jednak moje spore wątpliwości. Projekt uchwały dotyczy ODMOWY ustalenia lokalizacji budynku mieszkalnego w Policach na ul. Starzyńskiego. Do projektu, na szczęście, dołączono bardzo obszerne uzasadnienie. Droga sprawy jest bardzo zawiła, a decyzja ma rozstrzygnąć o powstaniu lub nie kolejnego budynku mieszkalnego, wielorodzinnego, co jest niezwykle istotne dla naszych mieszkańców. Burmistrz i jego Urzędnicy, fachowcy w tej dziedzinie, proponują by dać NEGAT. Radni, którzy nie są fachowcami ale mają dbać o to, by mieszkańcom było lepiej, mają to „przyklepać”.

Co jeszcze dziwniejsze, w uzasadnieniu mamy informację, że „w dniu 28 lipca 2022 roku wysłano do wnioskodawcy pismo dotyczące przesunięcia terminu podjęcia uchwały o 30 dni” Zatem można chyba założyć, że temat może być rozstrzygnięty na sesji 30 sierpnia, co da radnym czas na dokładne i  dogłębne przeanalizowanie sprawy. 

Mimo to „każe” nam się decydować teraz, na chybcika. Nie mogę się oprzeć wrażeniu, że to „wrzutka” burmistrza z założeniem, że radni w „trybie urlopowym” PRZYKLEPIĄ CO TRZEBA gładko i szybko. Co czyni z Rady Miejskiej „Klepalnię”, a nie organ samorządu działający w interesie mieszkańców.

Załączam ostatnią stronę uzasadnienia, gdzie zawarto podsumowanie wszystkich argumentów:

 

 

Jeszcze o pomniku, tym razem od strony PIENIĘDZY – edit

O problemach z pomnikiem pisałem już wczoraj. Prześledziłem jeszcze kwestię wydatkowania pieniędzy na to przedsięwzięcie (przez szacunek dla Patrona pomnika postanowiłem nie używać jego nazwiska w tym wpisie).

Zatem – ile to kosztowało i na co poszły pieniądze?

Rada Miejska na sesji czerwcowej w 2021 roku przeznaczyła, na wniosek burmistrza rzecz jasna, kwotę 330 tys. zł na budowę pomnika w Trzebieży. 

2 sierpnia 2021 roku zawarto umowę TI-272/4/2021 z artystą z Krakowa, który zobowiązał się wykonać pomnika za kwotę 221.616,00 zł brutto. Umowę ze strony Gminy Police podpisał osobiście Burmistrz Polic. Termin realizacji do 3.12.2021 r.

22 listopada 2021 roku zawarto umowę TI-39/2021 z firmą Trans-Net SA na zagospodarowanie terenu pod budowę pomnika na kwotę 49.800,00 zł brutto. Umowę ze strony Gminy Police podpisał osobiście Burmistrz Polic. Termin realizacji do 22.12.2021 r.

Zatem obie umowy kosztowały łącznie 271.416,00 zł brutto

W tej sprawie są jeszcze dwa dodatkowe aspekty.

1 – w sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Police podano, że na budowę pomnika wydatkowano łącznie 282.240,00 zł. Oznacza to, że gdzieś pod drodze wydano dodatkowo 10.824 zł brutto. Na co? Nie zdołałem odnaleźć informacji.

EDIT

Udało się odnaleźć te „brakujące” 10.824 zł brutto.

Na taką kwotę zawarto umowę z pracownią projektową (umowa TI-26/2021) na opracowanie dokumentacji projektowej na budowę pomnika w Trzebieży, na działce 43. Umowę, podobnie jak wszystkie pozostałe osobiście podpisał Burmistrz Polic.

Co ciekawe – umowa przewidywała również PRZYGOTOWANIE stosownego wniosku o POZWOLENIE NA BUDOWĘ. Oznacza to, że specjalistyczna firma miała przygotować dokumentację i ZŁOŻYĆ gotowy wniosek na pozwolenie na budowę do 29 października 2021 roku.

To ważna data, bo, przypomnę, w listopadzie zawarto umowę z Trans-Netem na zagospodarowanie terenu. Należy rozumieć, że Trans-Net przystąpił do prac już z gotowym pozwoleniem na budowę.

2 – drugi aspekt jest jeszcze ciekawszy, okazało się bowiem, że z pieniędzy na pomnik postanowiono jeszcze dodatkowo zamówić dwie tablice pamiątkowe płaskorzeźby odlewane z brązu, jedna z wizerunkiem Gryfa, druga z wizerunkiem Bolesława Krzywoustego. Obie umowy (TI-24/2021 i TI-23/2021 z 17 sierpnia 2021 r.) opiewały na łączną kwotę 21.546 zł brutto(czyli mniej więcej po 10.750 za sztukę). Zadanie to zlecono…  Panu artyście z Krakowa, a umowy podpisał osobiście Burmistrz Polic.

Warto tu się zatrzymać, bo Rada Miejska wyraźnie w uchwale przeznaczyła 330 tys. na zadanie: „Budowa pomnika na terenie kompleksu turystycznego w Trzebieży”. Tymczasem z tych środków zamówiono dodatkowe elementy nie związane z pomnikiem, a więc również niezgodnie z decyzją Rady Miejskiej.

Podsumowując

Wydatkowano sporo pieniędzy. Część tych wydatków budzi spore kontrowersje. Część wydaje się wydana bezcelowo w związku z brakiem możliwości postawienia pomnika w planowanym pierwotnie miejscu.

Sprawę tych wydatków będę wyjaśniał na najbliższej sesji Rady Miejskiej 28 czerwca podczas debaty nad wnioskiem o absolutorium dla Burmistrza za rok 2021.  

Smutny koniec(?) pomnika

W ubiegłym roku, na sesji Rady Miejskiej 24 czerwca 2021 r., Burmistrz Polic przedłożył projekt uchwały w sprawie nadania nazwy „Promenada im. Aleksandra Doby” oraz wzniesienia jego pomnika w Trzebieży. Trzebieska promenada otrzymała dumną i piękną nazwę Imienia Aleksandra Doby  …jednak pomnika na niej NIE BĘDZIE.

Na najbliższą sesję RM, 28 czerwca 2022, Burmistrz przedłożył kolejny projekt uchwały dotyczącej tej sprawy. Proponuje w niej WYKREŚLIĆ zapis o wzniesieniu pomnika Pana Olka na tej promenadzie.

W uzasadnieniu swojego wniosku Burmistrz pisze: „…na terenie działki nr 43, obręb Trzebież 2, nie może być wzniesiony obiekt budowlany będący pomnikiem. Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego na terenie tej działki ZAKAZUJE się zabudowy za wyjątkiem urządzeń oznakowania nawigacyjnego.”

Z doniesień prasowych wynika, że Burmistrzowi nie udało się uzgodnić możliwości budowy pomnika z Wodami Polskimi, które zarządzają tym terenem.

KOMENTARZ

Uzgodnienia takich spraw zwykle nie są łatwe. Zastanawiające jest jednak dlaczego Burmistrz najpierw zaproponował projekt uchwały uwzględniający budowę pomnika, wiedząc, że nie można go tam postawić. A dopiero po przyjęciu uchwały przystąpił do uzgadniania z Wodami Polskimi tej sprawy.

Trochę się tu kolejność pomieszała.

Najpierw uchwała, że pomnik będzie, potem zamówienie samego pomnika(obecnie schowany w jakimś magazynie), a dopiero potem uzgodnienia formalne.

Efekt? – taki jak zwykle…

PS – Byłem i jestem zwolennikiem upamiętnienia Pana Olka Doby. Podjąłem w tej sprawie kilka inicjatyw, m. in. proponując budowę pomnika ze środków społecznych, ze zrzutki, podejmowałem również starania, by w Policach powstał mural prezentujący Pana Olka. Wszystko po to, by ta idea była bardziej społeczna, by upamiętnienie naszego Wielkiego Podróżnika było bliższe mieszkańcom i pewnie również tańsze. Sprawy potoczyły się inaczej, a ich finał głosowany będzie na sesji 28 czerwca 🙁

Jestem gotowy by usiąść do stołu z mieszkańcami, radnymi, burmistrzem i wspólnie poszukać dobrego i akceptowanego rozwiązania.

Oświadczenia majątkowe za rok 2021

Nareszcie opublikowano oświadczenia majątkowe polickich samorządowców za rok 2021.  Można się z nimi zapoznać na polickim BIP-ie. Trochę to trwało ale wreszcie opublikowano oświadczenia majątkowe burmistrza, szefów gminnych spółek. (edit) 6 czerwca opublikowane również oświadczenia majątkowe radnych za rok 2021. 

Przypomnę, że swoje oświadczenie majątkowe opublikowałem zaraz po tym, jak złożyłem je w Biurze Rady Miejskiej 15 lutego 2022 roku.

Można je obejrzeć klikając na ten link: Moje oświadczenie majątkowe za rok 2021 – Grzegorz Ufniarz

 

Oświadczenie majątkowe burmistrza za rok 2021 opublikowane 3 czerwca 2022 można obejrzeć tu: Oświadczenie majątkowe Burmistrza Polic za 2021 rok – Oświadczenie majątkowe – Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Policach (police.pl)

 

Oświadczenia majątkowe szefów gminnych spółek można obejrzeć tu: Oświadczenia majątkowe kierowników gminnych spółek za rok 2021 – Oświadczenia majątkowe kierowników gminnych spółek – Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Policach (police.pl)

Oświadczenia majątkowe radnych można obejrzeć tu:

http://bip.police.pl/artykuly/222/1/25/oswiadczenia-majatkowe-radnych-gminy-police

Zapoznałem się już z tymi oświadczeniami i przyznam, są ciekawe

 

Oświadczenia majątkowe za 2021 rok

Do końca kwietnia osoby objęte obowiązkiem, powinny były złożyć swoje oświadczenia majątkowe za rok 2021. Oświadczenia te są obowiązkowo ogłaszane do publicznej wiadomości.

Śledząc policki BIP (Biuletyn Informacji Publicznej) można zapoznać się z opublikowanymi już oświadczeniami. Opublikowano już oświadczenia prezesów gminnych spółek oraz szefów jednostek organizacyjnych (szkół, przedszkoli, Starzy Miejskiej, OPS, MOK, OSiR).

Niestety, nie są jeszcze opublikowane oświadczenia majątkowe radnych i burmistrza.

Przypomnę, że swoje oświadczenie majątkowe opublikowałem (ja co roku) zaraz po jego złożeniu 15 lutego tego roku, na swojej stronie internetowej oraz w swoich social mediach.

Moje oświadczenie majątkowe za rok 2021

Z obecnie opublikowanymi oświadczeniami można się zapoznać pod tymi adresami internetowymi:

prezesi spółek: http://bip.police.pl/artykul/223/16250/oswiadczenia-majatkowe-kierownikow-gminnych-spolek-za-rok-2021

szefowie jednostek organizacyjnych: http://bip.police.pl/artykul/224/16251/oswiadczenia-majatkowe-kierownikow-jednostek-organizacyjnych-gminy-za-rok-2021

Galeriowiec na Robotniczej do ocieplenia – będzie kolorowy :)

Za dwa tygodnie ma nastąpić rozstrzygnięcie postępowania w sprawie ocieplenia budynku przy Robotniczej 18 w Policach, popularnego galeriowca.

Jeżeli wszystko pójdzie dobrze, wykonawca weźmie się do pracy, termin zakończenia określono na koniec października 2022 roku.

 

Ma być wykonane:

docieplenie ścian, stropodachu, cokołu, modernizacja balustrad na galerii, nawet maja być zamontowane budki lęgowe dla ptaków 🙂

Mam nadzieję, że wszystko pójdzie dobrze i roboty ruszą jak najszybciej.